Demo Maksuton kokeilu Pyydä tarjous Ota minuun yhteyttä

NIS

Autamme täyttämään uuden tietoturvalain – NIS-direktiivin – vaatimukset

EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivissä (NIS) asetetaan vaatimuksia tärkeiden palvelujen ja tiettyjen digitaalisten palvelujen käyttämien verkkojen ja tietojärjestelmien turvallisuudelle. Direktiivin mukainen uusi lainsäädäntö (2018: 1174) tuli voimaan Ruotsissa vuonna 2018. NIS-direktiivin mukaisesti kaikkien organisaatioiden, jotka tarjoavat keskeisiä palveluja, esimerkiksi energian tai terveydenhuollon alalla, on suhtauduttava tietoturvaan järjestelmällisesti ja pystyttävä myös osoittamaan tämä. NIS-direktiivin taustalla on monien vieraiden valtojen aiheuttamien uhkien ja sabotaasiriskien lisääntyminen. Tällaiset uhat voivat aiheuttaa merkittävää taloudellista vahinkoa.

Riskialttiit alat

  • Energia mukaan luettuna sähkö, öljy ja kaasu
  • Liikenne mukaan luettuna lento-, rautatie-, meri- ja tieliikenne
  • Pankkiala
  • Finanssimarkkinoiden infrastruktuurit
  • Terveydenhuoltoala mukaan luettuna terveydenhoitoympäristöt (esimerkiksi sairaalat ja yksityisklinikat)
  • Juomaveden toimittaminen ja jakelu
  • Digitaalinen infrastruktuuri


Tehokkaita toimintoja

Holm Security VMP tarjoaa monia toimintoja, jotka auttavat varmistamaan NIS-direktiivin vaatimusten noudattamisen. Niiden avulla pystyt saavuttamaan korkean turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden.

Ratkaisumme

Näin autamme organisaatiotasi täyttämään NIS-direktiivin haasteet.

Haaste:Ratkaisu:Kuvaus:
Systemaattinen, analyyttinen ja riskipohjainen tietoturvaVerkkojen ja järjestelmien haavoittuvuusarviointi
Verkkojen ja verkkosovellusten tarkistuspalvelumme havaitsee verkkojen ja järjestelmien haavoittuvuudet
Hallinnolliset sanktiot, esim. lupien menettäminen
Verkkojen ja järjestelmien haavoittuvuusarviointi
Verkkojen ja verkkosovellusten tarkistuspalvelumme havaitsevat haavoittuvuudet henkilötietoja sisältävissä verkoissa ja järjestelmissä.
Vaaratilanteista ilmoittaminen – vaikka haavoittuvuuksia ei olisi käytetty hyväksi
Raportit
Etsimme haavoittuvuudet ja luomme dokumentaation raportointia varten.
Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen
Raportit
Haemme datan ja raportit.